WATSON REDDINGBOOT 3

Watson is de naam van de Schotse ingenieur die dit
onzinkbare type boot ontwikkelde. De Reddingboot 3
bevat 154 luchtdichte kisten die het drijfvermogen konden garanderen.

Bovendien was het een van de laatste reddingsvaartuigen waar de stuurhut nog achteraan staat.Vandaar dat je er misschien de vorm van een zeilschip in herkent. Inderdaad want Watson was een top designer van yachten.

Reddingboot3 had als thuishaven Oostende.

REDDINGBOOT 3 OOSTENDE

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog reorganiseerde de Belgische overheid de reddingsdiensten en bestelde zij drie exemplaren van een verbeterd Watson-type. De bestelling werd in 1945 in Engeland geplaatst bij de werf Samuel White op het eiland Wight. Dit Watson-type motor reddingboot 3 Oostende werd op 12 juli 1948 te water gelaten en kwam op 20 september 1948 aan in Oostende en daar gestationeerd. Niet lang daarna werden de Watson reddingboot 2 in Nieuwpoort en de Watson reddingboot 1 in Zeebrugge ingezet.

UIT DE VAART

De reddingboot 3 Oostende werd als eerste uit de vaart genomen. In 1980 werd de boot overgebracht naar het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke (nu NAVIGO)

De toestand van de reddingboot 3 Oostende ging snel achteruit. In 2002 werd de boot in tijdelijke bruikleen gegeven aan de vzw Archonaut in Brugge voor onderhoud, herstel en restauratie. De Watson reddingboot 3 Oostende werd op 7 november 2003 overgebracht naar Brugge, waar het onder een afdak wachtte op restauratie. Begin 2012 droeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het eigendomsrecht van de Watson reddingsboot 3 over aan de vzw Archonaut uit Brugge. In oktober 2019 kwam de reddingboot 3 in handen van de vzw Restart en verhuisde naar zijn thuishaven Oostende.

Help de Reddingboot 3 Oostende

terug varen

OP STAPEL

1945
Bouwen reddingboot3
scheepswerf op Isle of Wight (UK)

TE WATERLATING

1948
In dienst met thuishaven Oostende. Paraat voor vele reddingsoperaties onder de kust.

UIT DE VAART

1980
Laatst missie volbracht, meteen naar visserijmuseum te Oostduinkerke.

ERFGOED

2011
De Watson reddingboot 3 bekomt erkenning als varend erfgoed

RESTAURATIE

2019
vzw Restart maakt de balans op en begint de restauratie te Oostende.De thuishaven van de Watson Reddingboot 3.

We restaureren de boot


in zijn oorspronkelijke staat.

 • Bronnenonderzoek naar de oorspronkelijke staat van het schip door middel van plannen, foto’s en getuigenissen van de enkele overlevende bemanningsleden en die informatie te gebruiken bij de restauratie.
 • Nauwgezet de oorspronkelijk kleuren van het schip identificeren aan de hand van archieven en kleurkaarten om het schip na restauratie terug in de oorspronkelijke kleuren te zetten.
 • De ontbrekende onderdelen op te sporen, te documenteren om desnoods te reconstrueren.
 • Inhuren van specialisten in scheepsbouw en erfgoed die ons adviseren over de te gebruiken technieken.
 • Het schip wordt volledig ontdaan van alle verf om zo beter de eventuele structurele problemen vast te kunnen stellen. 
 • Alle onderdelen van het schip die belangrijk zijn voor de fysieke integriteit worden gecontroleerd en hersteld. Waar dit niet door vrijwilligers kan gebeuren zal professionele hulp ingeroepen worden.

TOEKOMST

 • Met respect voor het historische uitzicht van Reddingboot 3, alle nodige maatregelen nemen opdat het schip in orde zou zijn met de huidige regelgeving en normen.
 • Opleiding van bemanning om met dit schip te varen.
 • Vaardagen organiseren
 • Bedrijfsevents
 • Teambuilding
 • Maritieme off shore activiteiten
 • Redding reactment/trainingen

ONZE

SPONSORS